Nové jevy v českém sledge hokeji

16.09.2009 21:19

Milí spoluhráči, český sledge hokej se začíná projevovat tak, že mne coby stařešinu a otce zakladatele staví do pozice, v níž se vůbec necítím dobře - ba - cítím se přímo napaden. Tak aby bylo jasno, jsem si vědom, že doba a vztahy známé z Rychlých šípů je dávno ta tam. Nedělám si ani iluze o "jednotném nadšení pro sledge hokej". Ale verbální i fyzická agresivita a hrubost na všech možných fórech, blozích a na ledě, střídačkách i šatnách, agresivita ve vztazích k soupeři a činovníkům sledge hokeje, to už je na mne trochu moc. Překračuje totiž meze tolerance a mezilidské úcty a posouvá i jinak lidsky řešitelné problémy do konfliktní roviny - a to čím hůře, tím vlastně lépe. To už ani nejsou malí kluci na pískovišti. To je buď naprosto neadekvátní obrana před neexistujícím útokem, anebo cílený pokus typu "když mně se nedaří, tak ať nikomu!" Aktivní účastníci těchto konfliktů tak zřejmě vůbec netuší, jak velmi poškozují nejen sami sebe, ale vůbec sport osob s postižením.
Milí přátelé, doufám, že to je pouze přechodný jev způsobený velmi složitými podmínkami pro činnost a samotnou existenci klubů v době, kdy všichni musí přehodnotit náklady a přichází o doposud existující zdroje, aniž by se někde na obzoru rýsovala nějaká systematická podpora. Žel, to se netýká jen sledge hokeje. 
Stávající týmy by měly hledat cesty ke zlevnění činnosti. Má snaha o zachování dosažené úrovně - tedy celosezónní aktivitě - mne vede k tomu, abychom základní část mistrovské soutěže rozdělili na divize Východ a Západ a na zhruba polovinu snížili náklady na cestování a ubytování. Tomu brání stávající počet aktivních týmů, chyběl tým na severu Moravy, chybí ještě týmy na jihu Moravy, západě a severu Čech, na Vysočině a ještě snad jeden v Praze. Neblouzním, jen počítám. Záměrně pomíjím "bolestnost" tohoto rozvoje pro stávající týmy, protože to, co potkalo letos Olomouc, již v dávnověku českého sledge hokeje potkalo Zlín a o něco později Kolín, při vzniku Plzně to asi poznají Vary, mohlo to už přijít při úvahách o Prostějově.
Obecné povědomí o sledge hokeji po uplynulém MS mírně vzrostlo, a to více v kladném slova smyslu. Jsem přesvědčený, že to po Vancouveru bude ještě lepší a konečně se to odrazí i v tom, co doposud kluby postrádají - podporu ze strany "své" asociace. Dejte zelenou této cestě, je sice pomalá, ale vede správným směrem. Pojďte si tu právě zahájenou sezónu užít. S úctou k životu. Vím, co říkám...