Širší kádr ruské sborné ve Zlíně

16.08.2010 11:24

 

Surname and name Year of a birth
1 Berdnik Ivan 6.4.1988
2 Glebov Alexandr 22.10.1971
3 Dvinyaninov Andrey 3.9.1985
4 Kozhevnikov Kirill 20.5.1978
5 Krulikovskiy Valeriy 21.7.1971
6 Kuznetsov Ivan 16.1.1986
7 Kuzminykh Maxim 2.9.1985
8 Lisov Dmitriy 23.10.1990
9 Lobanov Konstantin 20.12.1973
10 Lyubimov Aleksandr 24.2.1963
11 Petrov Evgeny 19.2.1990
12 Selyukin Vadim 26.3.1977
13 Starostin Vladimir 8.5.1972
14 Noskov Igor 21.4.1974
15 Shirobokov Pavel 5.9.1978
16 Shklyaev Pavel 18.11.1976
17 Frolov Dmitry 10.4.1976
18 Doletskiy Valery 27.2.1949
19 Samoylov Sergey 16.2.1952
20 Kamenetskiy Iakov 30.1.1938
21 Larionov Alexander 21.2.1970
22 Prima Mikhail 14.12.1971
23 Postnikov Viktor 18.4.1954
24 Avzalov Ilgam 1.5.1967
25 Golubev Oleg  17.8.1963