Z velmi velké dálky jsem sledoval začátek ligy...

21.09.2011 09:01

... a také s významným časovým posunem, často v nočních hodinách. Tak ani není divu, že jsem radostí nemohl usnout, což bylo sice částečně dáno postupnou adaptací na jiné časové pásmo, ale znáte to - adrenalin dělá svoje. Jak jste mohli sami zjistit osobně nebo z onlajnů, stalo se něco neuvěřitelného - ani největší pamětníci nepamatují, že by zlínský sledge hokej získal během výjezdu plný počet bodů! Hoši, děkuji ...