Podnikatel 26.8.2011

Podnikatel 26.8.2011

Jít správnou cestou  

 

"Pokud chcete firmu dlouhodobě, kontinuálně a efektivně posouvat vpřed, musíte uvažovat a konat v celém spektru jejích činností. Výsledek se blíží ideálu jen tehdy, pokud se všechny oblasti firmy vyvíjejí stejně dynamicky a žádná z nich nezaostává za ostatními. Je to jako s tím pověstným řetězem, jehož pevnost se rovná pevnosti jeho nejslabšího článku," zněla odpověď ředitele společností LAPP KABEL s.r.o. a LAPP SLOVENSKO, s.r.o., Ing. Michala Wdowyczyna, MBA, na dotaz, v čem spatřuje hlavní atributy zdravého rozvoje výrobněobchodní společnosti.
 

Jak se vám daří naplňovat výše zmíněnou filozofii?
Jistým signálem, že jdeme správnou cestou, jsou dvě ocenění, která jsme v tomto roce získali. Obě se vztahují k oblastem, které v naší firmě považujeme za naprosto stěžejní – totiž k personální a ekonomické. V květnu to byla cena za 2. místo v kategorii Progresivní zaměstnavatel roku v celorepublikové soutěži Sodexo Pass CZ, v níž se hodnotily např. produktivita, návratnost peněz vložených do vzdělávání zaměstnanců a systém zaměstnaneckých benefitů. V červnu jsme od vyhlašovatele žebříčku TOP 100 firem v ČR, České kapitálové informační agentury, obdrželi certifikát o přidělení ratingu AAA, což znamená, že jsme byli vyhodnoceni jako jedna z ekonomicky nejstabilnějších firem v České republice. Jako určitý posun proti dřívějšku pozorujeme mimo jiné i to, že společnost LAPP KABEL s.r.o. přestává být vnímána jen jako regionální firma.

Do kterých segmentů průmyslu směřují dodávky vašich produktů?
Společnost LAPP KABEL s.r.o. je významným dodavatelem kabelů, kabelového příslušenství a kabelové konfekce pro řadu průmyslových oborů, především však pro strojírenský a automobilový průmysl a v posledních letech také pro energetiku. Velmi významný objem našich produktů, přibližně 40 %, směřuje k výrobcům obráběcích strojů, což je plně v souladu s tím, že skupina LAPP GROUP, jejíž jsme součástí, je v tomto segmentu úspěšná i globálně. LAPP GROUP začala před více než 50 lety jako první na světě průmyslově vyrábět flexibilní, oleji odolný kabel, který je ideální právě pro aplikace na obráběcích strojích. Faktem ale také je, že trh České republiky a Slovenska, na kterém společnosti LAPP KABEL s.r.o. a LAPP SLOVENSKO, s.r.o., působí, je v oblasti dodávek pro výrobce těchto strojů našimi produkty už saturován. Proto vyhledáváme nové tržní segmenty, v nichž bychom se mohli prosadit. Největší obchodní potenciál spatřujeme kromě jiných ve zmíněném automobilovém průmyslu nebo v energetice.
Jsme přesvědčeni, že klíčovým faktorem pro pokračování našeho úspěšného vývoje je vysoká přidaná hodnota služeb, poskytovaná našim zákazníkům. Snažíme se o to, aby se naše společnost postupně měnila z dodavatele jednotlivých dílčích komponentů v dodavatele komplexních výrobků a služeb, řekněme v určitého "systémového integrátora". Zákazníkům aktivně nabízíme pokrytí co nejširšího portfolia výrobků, kabelů, vodičů, vývodek, konektorů apod., což jim přináší výrazné zjednodušení a zlevnění logistických procesů. Také jim nabízíme dodávky formou konsignačních skladů a jako novinku letošního roku zavádíme službu ve formě řízení jejich skladových zásob. V praxi to znamená, že naši lidé neustále monitorují a řídí sklady našich zákazníků tak, aby byla minimalizována výše jejich skladových zásob, a současně zajištěna nejvyšší možná dosažitelnost potřebného elektromateriálu.
Naši klienti tuto službu považují za velmi užitečnou v oblasti nákladů i procesů. Dalším významným "integračním" krokem ke zkvalitňování služeb jsou dodávky kompletních, na míru vyrobených kabelových svazků a systémů. Znamenají zjednodušení skladové a účetní evidence u zákazníka, neboť svazek nebo systém, který se skládá z několika součástí, je věcně i účetně vnímán jako jedna položka. Jako výrobce poskytujeme záruku na funkci celého svazku. Kompletní dodávky vedou rovněž k úsporám času, energie a personálních nákladů zákazníka, který nemusí kabelový svazek pro svůj stroj

kompletovat sám, pouze jej ke stroji připojí. Všechny tyto přínosy se logicky a pozitivně promítají do rozvoje těsnější, a hlavně dlouhodobé a vzájemně výhodné spolupráce.
 

Je podle vás pobočka LAPP KABEL s.r.o. díky úspěchům na českém a slovenském trhu určitým nositelem kreativní inspirace pro další dceřiné společnosti koncernu LAPP GROUP?

Možná trochu neskromně, avšak rád musím přiznat, že je tomu tak docela často. Jako příklad mohu úvést vznik kompetenčního centra LAPP ENERGY, které bude z České republiky koordinovat aktivity LAPP GROUP v segmentu energetiky. Kromě české pobočky bude toto centrum řídit také pobočky ve Švédsku, Velké Británii, Francii a pravděpodobně i v Jižní Africe. Další službou, na které má česká pobočka významný podíl, je činnost oddělení Global Account Coordination. Tento projekt souvisí s globálním trendem přesunu výrobních kapacit z evropských zemí do Asie. Díky týmu tohoto oddělení, které má sídlo v České republice, jsme schopni našeho klienta následovat i do nového působiště a ve spolupráci s ním pokračovat tak, aby nepocítil žádnou změnu v kvalitě dodávek našich výrobků a služeb a aby LAPP GROUP o něj v rámci holdingu nepřišla. A takto bych mohl jmenovat další aktivity české pobočky, které jsou využívány v rámci holdingu.

V našem rozhovoru v loňském prosincovém vydání Podnikatele jste se zmínil o zvyšování počtu zaměstnanců LAPP KABEL s.r.o. Daří se vám to?

Na konci roku 2010 jsme zaměstnávali přibližně 170 lidí. K dnešnímu dni jich pro nás pracuje téměř 200 a ve strategickém výhledu našich aktivit počítáme přibližně s 300–350 zaměstnanci na konci roku 2014. Plánovaný nárůst pracovních míst souvisí s projektem výstavby nové výrobní haly v Otrokovicích, která je ve fázi územního řízení a stavebního povolení. Tento krok je v souladu se strategií rozvoje české pobočky a měl by vést k vytvoření dvou rovnocenných firem či divizí, z nichž jedna by představovala významnou výrobní, a ta druhá prodejní a distribuční kapacitu.

Vaše společnost má také silnou sociální funkci a pozitivní vliv na region. Můžete říci, v čem konkrétně?

Tuto oblast jsme vlastně "nakousli" už v předešlé otázce a souvisí s podporou zaměstnanosti v regionu. Nicméně nejde nám pouze o kvantitu, ale také o kvalitu prostředí a podmínek pro lidi, s nimiž spolupracujeme. Jedním z projektů, které jsme se rozhodli realizovat, je vybudování firemní mateřské školy, jež bude k dispozici nejen našim zaměstnancům, ale i pracovníkům okolních firem, a také městu Otrokovice. Naše společnost bude v tomto projektu figurovat jako investor, ale také jako provozovatel. O této věci intenzivně jednáme se zastupiteli města a kraje a jsme ve fázi hledání pozemku ve vhodné lokalitě. Další aktivitou, která potvrzuje zahrnutí sociálních hledisek do strategie společnosti LAPP KABEL s.r.o., je podpora sportovního klubu SHK LAPP Zlín. Jde o sledge hokejový tým tělesně postižených sportovců, jehož generálním sponzorem jsme se stali v lednu letošního roku. Těší nás, že se tomuto zlínskému týmu podařilo hned na počátku našeho partnerství získat druhé místo v národní sledge hokejové lize.

LAPP KABEL s.r.o.
Bartošova č. p. 315
765 02 Otrokovice
www.lappgroup.cz