Rádio Beat 8. 1. 2020

Rádio Beat 8. 1. 2020

Shrnutí ČPHL 2019/2020 po odehrání 11. a 12. 

kola v pořadu Menšinové sporty.